УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ: НОВІ ПІДХОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

м. Одеса, 24-25 вересня 2015 рік