ПО­ЛІТИКО-ПРА­­ВО­ВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕР­ЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА СЛУЖБИ В ОР­ГАНАХ МІСЦЕ­ВО­ГО САМОВРЯДУВАННЯ

м. Одеса, 24-25 вересня 2009 рік