ОРГАНІЗАТОРИ

Національне агентство України
з питань державної служби

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державної служби і з питань управління персоналом у державних органах.
Серед стратегічних цілей діяльності НАДС є розвиток професійної, ефективної, стабільної, політично неупередженої державної служби, що відповідає принципам належного врядування та стандартам і кращим практикам держав-членів ЄС, країн Організації економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Детальніше тут nads.gov.ua


Центр адаптації державної служби
до стандартів Європейського Союзу

Державна установа, що належить до сфери управління Національного агентства України з питань державної служби. Серед напрямів діяльності Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу є наукове, експертне, інформаційно-аналітичне,  методологічне, організаційне та інше забезпечення підготовки та виконання програм і заходів у сфері державної служби та державного управління, їх адаптації до стандартів ЄС, розвиток державних інституцій у контексті європейської інтеграції України, використання в Україні інституціональних інструментів.

Детальніше тут center.gov.ua


Вища школа публічного управління

Державний заклад післядипломної освіти, що належить до сфери управління Національного агентства України з питань державної служби. До основних напрямів діяльності Вищої школи публічного управління належить провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, забезпечення доступності та якості надання освітніх послуг, забезпечення індивідуальної траєкторії професійного розвитку державних службовців, посади яких належать до посад державної служби категорії «А», розвиток партнерства на міжнародному рівні у сфері післядипломної освіти, забезпечення централізованого проведення оцінювання професійних компетентностей кандидатів під час проходження конкурсу на зайняття посад державної служби.


Детальніше тут hs.gov.ua  


ПАРТНЕРИАгентство США з міжнародного розвитку (USAID)

На підтримку зовнішньої політики США, Агентство США з міжнародного розвитку виконує провідну роль у здійсненні заходів з міжнародного розвитку та допомоги у надзвичайних ситуаціях на основі партнерських стосунків і надання ресурсів, які рятують людські життя, знижують рівень бідності та зміцнюють механізми демократичного врядування, допомагаючи народам світу долати гуманітарні кризи та ставати на шлях самостійного розвитку.  

Детальніше тут usaid.gov

Програма «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія!»

Це п’ятирічна ініціатива USAID з метою допомогти Україні зменшити корупцію та підвищити підзвітність і прозорість управління. Програма має на меті розширити можливості ключових державних установ для боротьби з корупцією, заохочувати громадськість до антикорупційних зусиль та залучати їх до них, а також знизити толерантність громадян до корупції.

Детальніше тут usaid.gov


Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні

Метою міжнародної роботи Фонду Ганса Зайделя є сприяння створенню гідних для існування людини умов життя у всьому світі. За допомогою своїх проектів Фонд Ганса Зайделя сприяє сталому розвитку країн на основі демократії, миру та християнсько-соціальних ідеалів. При цьому принцип «допомога для самодопомоги» (надання допомоги державам для того, щоб вони могли допомогти самі собі) є основною ідеєю діяльності Фонду Ганса Зайделя за межами Німеччини.

Детальніше тут hss.kiev.ua

Швейцарсько-український проєкт DECIDE – «Децентралізація для розвитку демократичної освіти»

Швейцарсько-український проєкт DECIDE – «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» реалізовується в Україні ГО DOCCU у партнерстві з Цюріхським педагогічним університетом (Швейцарія).

DECIDE спрямовано на підтримку двох ключових реформ в Україні – освіти та децентралізації.

     Проєкт сприяє:

 • посиленню потенціалу ОТГ у розробці та практичній реалізації децентралізованих моделей управління освітою включаючи стратегії розвитку освіти та плани їх впровадження;
 • підвищенню професійного рівня посадових осіб місцевого самоврядування ОТГ в цілому та працівників структурних підрозділів, які відповідають за освіту в ОТГ;
 • вдосконаленню методів та інструментів розвитку громадянського суспільства та залучення громадян до управління освітою.
Детальніше тут decide.in.ua

ООН Жінки в Україні

Структура Організації Об'єднаних Націй з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (англ. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) - провідний орган, що координує роботу системи ООН у питанні гендерної рівності. Є допоміжним органом Генеральної Асамблеї ООН, створений рішенням Асамблеї у 2010 році з метою прискорення прогресу у справі задоволення потреб жінок у всьому світі, підвищення ефективності використання наявних ресурсів і об'єднання мандатів і функцій окремих підрозділів системи ООН, які займалися виключно питаннями гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок.

Уряд України та структура Організації Об’єднаних Націй з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок в Україні (ООН Жінки в Україні) підписали Угоду, яка створює підстави для підвищення статусу офісу ООН Жінки в Україні до Національного бюро (Country Office). Це дозволить розширити співпрацю в сфері ґендерної рівності в Україні і посилити реалізацію програм, спрямованих на захист інтересів українських жінок.

     Напрямки:

 • зміцнення жіночого лідерства та підтримка участі жінок в політичних процесах;
 • ліквідація насильства щодо жінок та дівчат;
 • залучення жінок на всіх етапах розбудови миру та безпеки, а також до гуманітарних дій;
 • розширення економічних можливостей жінок;
 • забезпечення належної уваги до питань ґендерної рівності в процесах планування та складання бюджетів.
Ініціативу підтримано в рамках Проєкту ООН Жінки «Ґендерна рівність у центрі реформ, миру
та безпеки», що здійснюється за фінансової підтримки Швеції.

Детальніше тут facebook.com/unwomenukraine

Проєкт «Європейський Союз за ґендерну рівність: Служба допомоги реформам»

Проєкт «Європейський Союз за ґендерну рівність: Служба допомоги реформам» є проєктом міжнародної технічної допомоги, що реалізується компанією NIRAS та фінансується Європейським Союзом.
На запити урядів Служба допомоги реформам надає допомогу щодо сприяння ґендерній рівності та розширенню прав жінок шляхом включення ґендерних питань у нові закони, стратегії,
програми та інші документи.

Детальніше тут euneighbourseast.eu
Національний демократичний інститут (NDI)

Національний демократичний інститут – це некомерційна, позапартійна, неурядова організація, яка працює над підтримкою та зміцненням демократичних інститутів у всьому світі через участь громадян, відкритість і підзвітність уряду.
З моменту свого заснування в 1983 році NDI співпрацює з місцевими партнерами в 156 країнах і територіях, об’єднуючи окремих людей і групи для обміну ідеями, знаннями, досвідом і знаннями. Партнери отримують широке знайомство з найкращими практиками міжнародного демократичного розвитку, які можна адаптувати до потреб їхніх країн. Багатонаціональний підхід NDI підсилює ідею про те, що хоча єдиної демократичної моделі не існує, певні основні принципи поділяють усі демократії.

Робота Інституту дотримується принципів, закріплених у Загальній декларації прав людини. Він також сприяє розвитку інституціоналізованих каналів комунікації між громадянами, політичними установами та обраними посадовими особами та зміцнює їх здатність покращувати якість життя всіх громадян.

Детальніше тут ndi.org


Уряд Канади

Детальніше тут canada.ca

Фонд ООН у галузі народонаселення 
(UNFPA)

Фонд ООН у галузі народонаселення є провідною агенцією ООН, яка зосереджує свою роботу у сфері гендерної рівності, репродуктивного здоров’я та розбудови потенціалу молоді. Спільно з партнерами UNFPA працює у 150 країнах та територіях світу. Представництво в Україні працює з 1997 року.

Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні працює у наступних напрямках:

Створення умов, в яких кожна молода людина може наповну реалізувати свій потенціал, веде здоровий спосіб життя, знає свої репродуктивні права і бере активну участь у житті громади;

Проведення кампаній з питань сексуального та репродуктивного здоров'я задля кращого доступу до обслуговування та лікування, підвищення їхньої якості, особливо для молоді;

Розвінчання стереотипів про гендерні ролі в суспільстві (за допомогою засобів масової інформації, обов'язкового навчання для державних службовців з питань гендерних підходів до державного управління, вдосконалення національної політики щодо гендерних питань та антидискримінаційна експертиза шкільних підручників);

надання інформації та послуг постраждалим від гендерно зумовленого насильства шляхом створення кризових центрів, підтримки роботи мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, надання експертної підтримки та підвищення загальної обізнаності у суспільстві.

More details here ukraine.unfpa.org

Програма Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні»

Програма впроваджується у рамках Плану дій Ради Європи для України.
Загальною метою Програми є забезпечення ефективного функціонування системи місцевого самоврядування в Україні відповідно до Європейських стандартів і кращих практик та надання якісних публічних послуг населенню.

Програма складається з трьох взаємопов’язаних компонентів:

 • удосконалення законодавчої бази у сфері місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів та кращих практик;
 • посилення спроможності органів місцевої та регіональної влади у забезпеченні ефективної та сервісоорієнтованої публічної адміністрації;
 • підвищення обізнаності щодо результатів та наслідків децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування серед широких верств населення.

Детальніше тут slg-coe.org.ua