ОРГАНІЗАТОРИ

Національне агентство України
з питань державної служби

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державної служби і з питань управління персоналом у державних органах.
Серед стратегічних цілей діяльності НАДС є розвиток професійної, ефективної, стабільної, політично неупередженої державної служби, що відповідає принципам належного врядування та стандартам і кращим практикам держав-членів ЄС, країн Організації економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Детальніше тут nads.gov.ua


Центр адаптації державної служби
до стандартів Європейського Союзу

Державна установа, що належить до сфери управління Національного агентства України з питань державної служби. Серед напрямів діяльності Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу є наукове, експертне, інформаційно-аналітичне,  методологічне, організаційне та інше забезпечення підготовки та виконання програм і заходів у сфері державної служби та державного управління, їх адаптації до стандартів ЄС, розвиток державних інституцій у контексті європейської інтеграції України, використання в Україні інституціональних інструментів.

Детальніше тут center.gov.ua

ПАРТНЕРИ

Проект ЄС "Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні" (EU4PAR)

Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні (EU4PAR) - це проект ЄС, який підтримує Уряд України у впровадженні Стратегії реформування державного управління через надання консультативної, практичної допомоги та розбудову спроможності Кабінету Міністрів України.

Детальніше тут facebook.com/EU4PAR/

Програма Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні»

Програма впроваджується у рамках Плану дій Ради Європи для України.
Загальною метою Програми є забезпечення ефективного функціонування системи місцевого самоврядування в Україні відповідно до Європейських стандартів і кращих практик та надання якісних публічних послуг населенню.

Програма складається з трьох взаємопов’язаних компонентів:

  • удосконалення законодавчої бази у сфері місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів та кращих практик;
  • посилення спроможності органів місцевої та регіональної влади у забезпеченні ефективної та сервісоорієнтованої публічної адміністрації;
  • підвищення обізнаності щодо результатів та наслідків децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування серед широких верств населення.

Детальніше тут slg-coe.org.ua

Фонд міжнародної солідарності
 (Solidarity Fund PL)

Фонд міжнародної солідарності працює у підпорядкуванні Міністерства закордонних справ
Республіки Польща. Фонд провадить діяльність у сфері міжнародного співробітництва.
Фонд здійснює підтримку демократичних змін, сприяє розвитку громадянського суспільства та впровадженню принципів ефективного управління, розвитку місцевої демократії, переданню досвіду щодо економічних та політичних трансформацій, вільних медіа та правозахисних організацій.
З 2012 року Фонд діє в Україні.

Детальніше тут solidarityfund.org.ua/ua/

Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні

Метою міжнародної роботи Фонду Ганса Зайделя є сприяння створенню гідних для існування людини умов життя у всьому світі. За допомогою своїх проектів Фонд Ганса Зайделя сприяє сталому розвитку країн на основі демократії, миру та християнсько-соціальних ідеалів. При цьому принцип «допомога для самодопомоги» (надання допомоги державам для того, щоб вони могли допомогти самі собі) є основною ідеєю діяльності Фонду Ганса Зайделя за межами Німеччини.

Детальніше тут hss.kiev.ua

Програма для України з розширення прав
і можливостей на місцевому рівні, підзвітності
та розвитку «U-LEAD з Європою»

Програма «U-LEAD з Європою» є міжнародною програмою, яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами: Німеччиною, Швецією, Польщею, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України.

Метою програми «U-LEAD з Європою» є посилення спроможності ключових суб’єктів на національному, регіональному та місцевому рівнях для подальшого впровадження децентралізації України та відповідних реформ регіональної політики, а також сприяння визначенню функцій кожного рівня управління
в конкретних сферах політики.

Детальніше тут facebook.com/ULEADwithEurope/