Національне агентство України
з питань державної служби

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державної служби і з питань управління персоналом у державних органах.
Серед стратегічних цілей діяльності НАДС є розвиток професійної, ефективної, стабільної, політично неупередженої державної служби, що відповідає принципам належного врядування та стандартам і кращим практикам держав-членів ЄС, країн Організації економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Детальніше тут nads.gov.ua


Центр адаптації державної служби
до стандартів Європейського Союзу

Державна установа, що належить до сфери управління Національного агентства України з питань державної служби. Серед напрямів діяльності Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу є наукове, експертне, інформаційно-аналітичне,  методологічне, організаційне та інше забезпечення підготовки та виконання програм і заходів у сфері державної служби та державного управління, їх адаптації до стандартів ЄС, розвиток державних інституцій у контексті європейської інтеграції України, використання в Україні інституціональних інструментів.

Детальніше тут center.gov.ua

Національна академія державного управління
при Президентові України

Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
Місія Національної академії полягає у формуванні професійної демократичної управлінської еліти українського суспільства на основі сучасних наукових досягнень та технологій передачі знань
щодо здійснення ефективного публічного управління.

Детальніше тут academy.gov.ua

Одеський регіональний інститут державного
управління НАДУ при Президентові України

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України є головним державним навчальним закладом загальнонаціональної системи підготовки керівних кадрів для органів публічної влади та топ-менеджерів для бізнес-структур Півдня України та Вінницької області.

Детальніше тут oridu.odessa.ua

Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України – головний заклад вищої освіти у західному регіоні України, основна діяльність якого спрямована на підготовку високопрофесійних керівників державних установ і компетентних державних службовців, що є однією з передумов створення ефективної системи
державного управління в Україні.

Детальніше тут lvivacademy.com


Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України є складовою загальнонаціональної системи підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері державного управління та місцевого самоврядування,
який готує кадри для органів державної влади та органів місцевого самоврядування Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської та Черкаської областей.

Детальніше тут dridu.dp.ua