ТЕМАТИЧНЕ ЗАСІДАННЯ І: «ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМ»


Модератор

Наталія
АЛЮШИНА

Голова Національного агентства України
з питань державної служби

КЛЮЧОВІ СПІКЕРИ

Василь
КРЕМЕНЬ

Президент Національної академії педагогічних наук України

Антон
ЯЩЕНКО

Виконавчий директор
Офісу реформ
Кабінету Міністрів України

Лех
МАРЦІНКОВСЬКІ

Лідер професійної команди
з питань державної служби та управління персоналом програми SIGMA